“laat uw alimentatie door een professional berekenen”
duidelijk en nauwkeurig

De werkwijze

Aan de hand van uw financiële gegevens wordt een draagkrachtberekening opgesteld. Daarnaast wordt een uitleg gegeven over deze berekening en zo nodig een inschatting gemaakt van de uitkomst van de alimentatieprocedure. Tevens zullen de posten worden aangeduid die in een procedure wisselend kunnen worden beoordeeld. U hebt dan ook inzicht in de marges waarbinnen een alimentatiebijdrage kan worden vastgesteld.

Er zal allereerst telefonisch contact met u worden opgenomen om te bezien welke gegevens nodig zijn. De relevant financiële gegevens zijn doorgaans:

  • Jaaropgaaf afgelopen jaar;
  • Recente salarisstroken over drie maanden;
  • Bij een zelfstandig ondernemer: jaarrekeningen en aangiftes IB over de afgelopen drie jaren;
  • Aangifte IB (dus niet aanslag) van het afgelopen jaar;
  • Bewijsstuk woonlasten (huur/ hypotheekrente/ premie verbonden aan de hypotheek);
  • Bewijsstuk ziektekostenpremie;
  • Bewijsstuk aflossing schulden;
  • Bewijsstukken toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag);
  • Eventueel bewijsstuk niet-vergoede reiskosten.

Kosten

Voor de berekening en bespreking daarvan wordt € 250,- incl. BTW berekend. Deze kosten worden voorafgaand bij u in rekening gebracht.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u bijgaand vragenformulier invullen.