“laat uw alimentatie door een professional berekenen”
duidelijk en nauwkeurig
Alimentatievermindering

Alimentatievermindering

Alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van financiële en niet-financiële omstandigheden die gelden op het moment van de vaststelling. Naast de draagkracht van de onderhoudsplichtigen is ook de behoefte van de onderhoudsgerechtigden, te weten de kinderen en/of de ex-partner, van belang. Een belangrijk handvat om de alimentatie te bepalen is de draagkrachtberekening. De posten die in de berekening worden meegenomen zijn helaas niet altijd eenduidig en vaak een punt van discussie in een mediation of een procedure. Het is dan ook belangrijk dat een professionele uitleg wordt gegeven over de draagkrachtberekening en de bij die berekening gehanteerde uitgangspunten. U hebt dan inzicht in de marges waarbinnen een alimentatiebijdrage kan worden vastgesteld zodat uw juridische positie helder wordt.

Verlaging

Na de vaststelling van alimentatie kunnen er wijzigingen ontstaan, zoals een inkomensverlaging, een verhoging van de maandelijkse lasten, een andere gezinssituatie. Bovendien kunnen de omstandigheden van degene die alimentatie ontvangt zijn gewijzigd.

Als de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie wijzigen en u van mening bent dat u de vastgestelde alimentatie niet meer kunt betalen, kan worden verzocht om een vermindering van de alimentatie. Een vermindering kan in overleg tot stand komen dan wel door een beslissing van de rechtbank. Belangrijk is dat de “oude” beschikking waarin al een alimentatie is bepaald in principe rechtskracht behoudt totdat in een overeenkomst of bij uitspraak een andere alimentatie is vastgesteld.

Indien een procedure nodig is zal een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Daarvoor is de rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk. Vanwege de kosten die een dergelijke procedure met zich meebrengt, dan wel om een overleg te vergemakkelijken, is het van belang allereerst een inschatting te kunnen maken van de hoogte van de verminderde alimentatie en uw kansen in een procedure te bepalen.