“laat uw alimentatie door een professional berekenen”
duidelijk en nauwkeurig
Alimentatieplan opstellen

Alimentatieplan opstellen

Alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van financiële en niet-financiële omstandigheden die gelden op het moment van de vaststelling. Naast de draagkracht van de onderhoudsplichtigen is ook de behoefte van de onderhoudsgerechtigden, te weten de kinderen en/of de ex-partner, van belang. Een belangrijk handvat om de alimentatie te bepalen is de draagkrachtberekening. De posten die in de berekening worden meegenomen zijn helaas niet altijd eenduidig en veelvuldig een punt van discussie in een mediation of een procedure. Het is dan ook belangrijk dat een professionele uitleg wordt gegeven over de draagkrachtberekening en de bij die berekening gehanteerde uitgangspunten. U hebt dan inzicht in de marges waarbinnen een alimentatiebijdrage kan worden vastgesteld zodat uw juridische positie helder wordt.

Overleg over alimentatie

Indien u in overleg met uw ex-partner een alimentatie wilt vaststellen - wel of niet als onderdeel van het ouderschapsplan - is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de wettelijke regels en maatstaven, ook indien u in overleg van deze regels wilt afwijken. Kennis van uw juridisch positie kan u helpen bij de onderhandelingen. Het is bovendien mogelijk dat in de toekomst uw financiële situatie of uw gezinssituatie veranderen waardoor een wijziging nodig zal zijn. Dan is het goed om te kunnen terugvallen op duidelijk gemaakte afspraken en het waarom van deze afspraken. Een draagkrachtberekening kan zo nodig aan de alimentatieovereenkomst of ouderschapsplan worden gehecht. Indien er discussie is over enkele in de draagkrachtberekening mee te nemen posten kunnen ook meerdere berekeningen worden gemaakt.