“laat uw alimentatie door een professional berekenen”
duidelijk en nauwkeurig
Controleren

Alimentatiecontrole

Alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van financiële en niet-financiële omstandigheden die gelden op het moment van de vaststelling. Naast de draagkracht van de onderhoudsplichtigen is ook de behoefte van de onderhoudsgerechtigden, te weten de kinderen en/of de ex-partner, van belang. Een belangrijk handvat om de alimentatie te bepalen is de draagkrachtberekening. De posten die in de berekening worden meegenomen zijn helaas niet altijd eenduidig en veelvuldig een punt van discussie in een mediation of een procedure. Het is dan ook belangrijk dat een professionele uitleg wordt gegeven over de draagkrachtberekening en de bij die berekening gehanteerde uitgangspunten. U hebt dan inzicht in de marges waarbinnen een alimentatiebijdrage kan worden vastgesteld zodat uw juridische positie helder wordt.

Update

Na de vaststelling van alimentatie kunnen er wijzigingen ontstaan, zoals een wijziging van het inkomen, verhoging of verlaging van de maandelijkse lasten, dan wel een andere gezinssituatie. Bovendien kunnen de omstandigheden van degene die alimentatie ontvangt zijn gewijzigd. Het kan voor u van belang zijn om de vastgestelde alimentatie na enige tijd te checken en een update te laten opmaken.

Een wijziging van de alimentatie kan in overleg tot stand komen dan wel door een beslissing van de rechtbank. Belangrijk is dat de “oude” beschikking waarin al een alimentatie is bepaald in principe rechtskracht behoudt totdat in een overeenkomst of bij uitspraak een andere alimentatie is vastgesteld.

Teneinde inzicht te krijgen over de hoogte van een eventuele gewijzigde alimentatie, dan wel om een overleg te vergemakkelijken, is het van belang dat een professional u kan bijstaan om een inschatting te kunnen maken en de onderhandelingen te ondersteunen.